شورنگیز

فیلتر
    Shourangiz (یا شورنگیز shoorangiz) به معنای "دادن اشتیاق" است. این ابزار بعد از قارچ و مجموعه توسط استاد موسیقی ایرانی حسین علیزاده ساخته شده است. ترکیبی از قیر و مجموعه است و بزرگتر از مجموعه و کوچکتر از قیر است. تفاوت shourangiz از tar و setar در مواد آن است. صورت از setar به طور کامل چوب، قند دارای پوست پوستی است در حالی که چهره shourangiz بخشی از چوب و تا حدی پوست است. این ترکیب سبب ایجاد صدای منحصر به فرد می شود، قوی تر از ستار، نرمتر از قارچ و غنی است. این بدن این دستگاه کمی بزرگتر از تنظیم است که به شما امکان کنترل بهتر در عملکرد را می دهد. ما شما را در فهرست خود با این ابزار منحصر به فرد ارائه می دهیم که توسط سازندگان ساخته شده است که صنایع دستی خود را تسلط داده اند. دریغ نکنید برای بازدید از فروشگاه ما و یا وب سایت ما برای خرید shourangiz. شما احتمالا در اینجا بهترین شورانگیز را برای شما به ارمغان می آورید.