دوزاله کردی | سالا موزیک
-33٪
دوزاله کردی
دوزاله کردی دوزاله یک ساز بادی دو لوله است و دارای یک قطعه دهان است. طول آن فقط 20 سانتی متر است ، اما صدای بسیار قوی دارد. ساز همراه معمول آن تنبک است. دوزاله معمولاً در شاد ...
$59.99 $39.99
شما با موفقیت ثبت نام نمودید!
این ایمیل ثبت شده است