ساندویچ با موارد سخت

در انبار

سهراب

$229.00
-
+
$229.00
مشتریان این محصول را مشاهده می کنند

ابزار: پاییز ایرانی

نام: Sorab
تنظیم

طول ابزار:
86 سانتی متر

طول رشته ها:
66 سانتی متر

وزن:
کیلوگرم 0.355

تنودن:
گردن از گردوبا سختی می آید


supremeauctiononlinesoftware.widgets.GalleryBasic.swf
supremeauctiononlinesoftware.widgets.FeedbackWidgetBasic.swf