فیلتر
    محصولات 43

    محصولات 43

    ریک (که به آن تنبور، دف یا دف نیز گفته می‌شود، در ترکی به عنوان تف ترجمه می‌شود) یک طبل قاب تک سر است، از پوستی است که روی یک قاب کشیده شده و در داخل قاب زنگ‌هایی (سنج) وصل شده است. ریق یک ساز ضربی تمپو در موسیقی ترکی است. ریک سابقه طولانی دارد. انواع تنبور که نوعی طبل باز است نیز در قبایل باستانی یافت می شود. از اعراب از طریق اسپانیا به اروپا رسید و تامبور د باسک نامیده شد. در سومر باستان از طبل های حلقه ای بزرگ در مراسم استفاده می شد. طبل های کوچک تری در بین النهرین، مصر، اسرائیل، یونان و روم استفاده می شد.