11.11 فروش - صفحه 3 - سالا موزیک

برای همه محصولات
در کارت

عجله کن! فروش پایان در

00
12
32
48

دسته بندی ها

عود

TOMTOM

باگلاما / ساز

سنتور

نای

تنظیم

کمانچه

Service icon

 حمل و نقل در سراسر جهان

Service icon

روز 14 گارانتی برگشت پول

Service icon

حمل و نقل رایگان

تازه رسیده ها

دوبل باگلاما ساز
دوبل باگلاما ساز
پشت ساز ساز باقلاما پشت گردن
سازه باگلاما دو یقه
اکولایزر دو سر گردن Baglama saz
دو باگلاما ساز گردن بلند و یقه کوتاه
سازه باگلاما با دو گردن با گیره چوب رزو
دوبل ساز باگلاما با جک
جک باگلاما دو یقه
طرف دو ساز باگلاما
افرا پشت گردن ساز باگلاما ساز
سازه باگلاما دو گردن افرا
کاسه افرا دوتایی Baglama saz
یارن دوبل ساز باگلاما

گردن مخصوص باگلاما ساز DBL-404

$2,999.00
لاوتای ترکی
لاوتای ترکی
چوب سرو کانادایی Lavta
لوتای ترکیه
لاوتا با میخ های آبنوس
لاوتا با نوار انگشتی آبنوس
لوتای آبنوس پیکگارد
لاوتا صورت سرو
لاوتا پشت افرا
لاوتای حرفه ای ترکیه
لاوتای چوبی افرا
لوت ترکی
عود پشت افرا

Lavta مخصوص ترکیه MUL-6 By Miras

$3,000.00
$1,999.00
عربی Oud
عربی Oud
صنوبر صورت عود
عود حرفه ای
عود دست ساز
عربی Ud مادر مروارید
عود با میخ های آبنوس
عود چوبی افرا
عقیق آبنوس پیک گارد
افرا برگشت عود
عود چوبی افرا عربی
عربی Porfessional Oud
افرا چوب عربی عود
عود ویژه عربی

عود عربی منحصر به فرد UNQ-6 By Miras

$2,999.00
لاوتای ترکی
لاوتای ترکی
چوب سرو کانادایی Lavta
لاوتا مادر مروارید
لوتای ترکیه
لاوتا با میخ های آبنوس
لاوتا با نوار انگشتی آبنوس
لاوتای پشت گردویی
louta حرفه ای ترکیه
لاوتای چوب گردو
لوت ترکی
گردو پشت لوت

Lavta مخصوص ترکیه MUL-4 By Miras

$3,000.00
$1,999.00
اوود ترکیه
اوود ترکیه
صورت سدر کانادایی
عود مادر مروارید
عود دست ساز
عود حرفه ای
عود با میخ های آبنوس
عود چوب خرنوب
آبنوس پیک گارد عود
فینبورد آبنوس عود
عود چوب خرنوب
عود مخصوص ترکیه
خرنوب پشت عود
Trukish حرفه ای عود
چوب خرنوب عود ترکی

Oud منحصر به فرد ترکیه UNQ-5 By Miras

$2,999.00
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik
Uniq Arabic Oud UNQ -4 By Miras - Sala Muzik

عود عربی یونیک UNQ-4 اثر میراس

$2,999.00

شما همچنین دوست خواهید

Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik
Padbed Medium Bass Darbuka Gig Bag Case SAFE-325 - Sala Muzik

کاسه باس متوسط ​​داربو داربوکا گیگ کیف SAFE-325

$99.90
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik
کیف پد بندیر Gig کیف SAFE -350 - Sala Muzik

کیسه Bendir Gig Bag SAFE-350 خالی

$99.90
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik
مورد سخت برای Santoor HMC-3 - Sala Muzik

مورد سخت برای Santoor HMC-3

$199.90
Case Padul Davul Gig Bag SAFE-550 - Sala Muzik
Case Padul Davul Gig Bag SAFE-550 - Sala Muzik
Case Padul Davul Gig Bag SAFE-550 - Sala Muzik

Case Padul Davul Gig Bag SAFE-550

$149.90
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik
کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330 - Sala Muzik

کیف Pad Pad Cumbus Gig SAFE-330

$99.90
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik
کیف کیف چمدان کف دار Kemence Gig Padded SAFE-310 - Sala Muzik

کیف سفارشی دریای سیاه Kemence Gig Bag SAFE-310

$79.90

محصولات مرسوم

کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik
کیف جعبه گونی Padded برای Woodwind Instruments SAFE-420 - Sala Muzik

کیف کیسه ای مخصوص Padwood Wood Instruments SAFE-420

$99.90
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک
ترکی الکتریک اود AOS-101G - سالا موزیک

ترکیه برق Oud AOS-101G

$599.00
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک
پایه باگلاما ساز KOS-206 - سالا موزیک

Baglama Saz پایه KOS-206

$79.00
دف RAD-404 حرفه ای - Sala Muzik
دف RAD-404 حرفه ای - Sala Muzik
دف RAD-404 حرفه ای - Sala Muzik
دف RAD-404 حرفه ای - Sala Muzik
دف RAD-404 حرفه ای - Sala Muzik

حرفه ای داف RAD-404

$119.00
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik
Ney HNP-304 ترکی حرفه ای - Sala Muzik

حرفه ای ترکی نای HNP-304

$99.00
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik
گردن بلند Baglama Saz Hard Case HSH-404L - Sala Muzik

مورد طولانی گردن Baglama Saz Hard Case HSH-404L

$149.00

 ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا سریعترین اخبار در مورد محصولات و کمپین های Sala Muzik را دریافت کنید.