قطره ما یک خط

لطفا در تماس باشید!

ما دوست داریم از شما بشنویم - لطفا از فرم برای ارسال پیام یا ایده های خود استفاده کنید. یا به سادگی برای یک فنجان چای تازه و یک کوکی پاپ کنید:

مورات ریس من. گازی کاد. شماره 131A
Uskudar استانبول
شماره ۱۰۲۹،
بوقلمون

ایمیل: info@salamuzik.com

تلفن: + 90 543 257 7614

ساعات کار:
دوشنبه تا شنبه: 9.30am - 6pm